Skenovanie interiéru PhysioActive

3d_sken vizualdk

Aj v období medzi Vianocami a Novým rokom sme boli snímkovať interiér v Dolnom Kubíne. Jednalo sa o priestory diagnosticko-rehabilitačného centra PhysioActive.

Celkovo sme skenovali a snímkovali štyri miestnosti, z čoho dve hlavné máme možnosť vidieť nižšie.

3d_scan vizualdk

Kompletný proces skenovania trval približne 30 minút, pričom výsledné 360° zábery budú použité na marketingové a propagačné účely centra a tiež na vytvorenie virtuálnej 3D prehliadky.