Čo je to 3D sken?

3d sken

V posledných rokoch sa stáva technológia 3D skenovania čoraz populárnejšia nielen medzi firmami, ktoré sa zaoberajú stavebnou projekciou, rekonštrukciami a reštavrovaním pamiatok, ale aj medzi interiérovými dizajnérmi, či remeselníkmi vyrábajúcimi na mieru. V nasledujúcom článku si v skratke vysvetlíme, ako táto technológia funguje a čo všetko 3D laserový skener dokáže.

Ako to funguje?

Vysvetlíme si to na príklade skenovania exteriéru. K tomu aby sme získali 3D model skenovaného objektu je nutné vyhotoviť viacero skenov zo všetkých strán tak, aby boli všetky možné body zachytené skenerom. Na obrázku vidíme skenovacie stanoviská, reprezentované čiernymi kruhmi so šedým orámovaním, z ktorých získavame presné informácie o polohe toho ktorého bodu v 3D priestore.

3d sken

Skener Leica BLK 360, ktorý bol použitý v tomto konkrétnom prípade, má rádius skenu až do 60 metrov, pričom laser zaručuje absolútnu presnosť takmer bez odchýlky. Zariadenie ako také je schopné držať v pamäti až 100 skenov, resp. skenovacích stanovísk. V prípade, že sa dáta postupne importujú napríklad do iPadu, prípadne na cloud, projekt môže pozostávať z neobmedzeného počtu skenov.

Po spracovaní dát, ktoré získame, software vygeneruje tzv. mračno bodov, ktoré môžeme vidieť na obrázku nižšie. Je to reprezentácia všetkých skenovaných bodov s 3D priestore. Následne máme možnosť z takéhoto mračna bodov vytvoriť 3D model, pridať textúry, meniť jeho štruktúru a akokoľvek ho upravovať, pričom pracujeme s reálnymi naskenovanými mierami.

3d sken

Z tohto príkladu je jasné, prečo je táto technológia využívaná nielen architektami, ale aj reštavrátormi, či dizajnérmi. Celý proces skenovania je veľmi jednoduchý a prehľadný. Vyhotovenie tohto projektu pozostávalo z 11 separátnych skenov, trvalo približne 45 minút a výsledné dáta sme mali spracované ešte v ten deň.

Finálny výstup po spracovaní všetkých dát, vytvorení 3D modelu a aplikácii textúr:

3d model